Over het Plus Nederlands Lab

Dit is onderdeel van PlusNederlands: het plusprogramma voor het schoolvak Nederlands dat leerlingen – over de volle breedte van vmbo tot vwo – stimuleert om vragen te stellen over de Nederlandse taal en cultuur. De Verkenningen en Kennisclips van het PlusNederlands Lab zijn speciaal bedoeld voor vwo 5-6 leerlingen die onderzoek willen leren doen naar de Nederlandse taal en cultuur (de ‘Neerlandistiek’).

Je vindt hier Kennisclips en Verkenningen die je kennis laten maken met verschillende onderwerpen uit de Neerlandistiek, zoals taalnormen en taalvariatie door de eeuwen heen, de relatie tussen meertaligheid en identiteitsvorming, oplossingen voor het produceren van begrijpelijke teksten, de grenzen van meningsuiting in de Nederlandse liedcultuur en de functie van literatuur bij het beter begrijpen van de samenleving.

Taal is als fenomeen een essentieel onderdeel van onze samenleving en datgene dat ons mensen uniek maakt, ons onderscheidt van de dieren. Mensen maken dagelijks gebruik van taal om met anderen te communiceren, om kennis over te dragen, om persoonlijke opvattingen te verwoorden, om gevoelens te uiten, om hun sociale en culturele identiteit vorm te geven of om zich te vermaken. In PlusNederlands Lab leer je taal vanuit al deze verschillende perspectieven onderzoeken. Je maakt in de Kennisclips kennis met wetenschappelijke theorieën en onderzoeksmethoden met betrekking tot taal, taalgebruik en literatuur, en leert die in de Verkenningen beter kennen en toepassen in je eigen onderzoek.

In het PlusNederlands Lab vind je de zeven Kennisclips die in 2018 ontwikkeld zijn door de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur van de Universiteit Utrecht. Het gaat om zes inhoudelijke clips die actueel onderzoek naar de Nederlandse taal en cultuur in beeld brengen, en een introductie. Je maakt niet alleen kennis met Utrechtse onderzoekers, maar ook met alumni: ex-studenten van de opleiding Nederlands die laten zien hoe onderzoek wordt toegepast in het werkveld.

In het PlusNederlands Lab vind je Verkenningen bij een aantal van die Kennisclips. Je leert in die Verkenningen stapsgewijs zelf onderzoek doen naar specifieke onderzoeksvragen. De Verkenningen resulteren in bijvoorbeeld een beleidsnotitie over een onderzoekspresentatie.