Over het Lab

Welkom bij PlusNederlands Lab. Deze website is onderdeel van PlusNederlands: hét plusprogramma voor het schoolvak Nederlands dat leerlingen – over de volle breedte van vmbo tot vwo – stimuleert om vragen te stellen over de Nederlandse taal en cultuur. Waar het schoolvak Nederlands je helpt bij het verbeteren van je taalvaardigheid in het Nederlands, begeleidt PlusNederlands je bij het onderzoeken van de Nederlandse taal en cultuur. Je oefent niet alleen met het stellen van spannende onderzoeksvragen, maar ook met het zoeken naar antwoorden op die vragen via eigen onderzoekjes. Ook leer je hoe je over de resultaten van jouw eigen onderzoek kunt schrijven in verschillende soorten tekstgenres, van een boeiend opiniestuk tot een wetenschappelijk onderzoeksverslag of een praktisch beleidsplan.

Lees de informatie hieronder om meer te weten te komen over het Lab. Wil je meer weten over wat het Lab voor jou als leerling of docent kan betekenen? Neem dan een kijkje op de pagina Voor leerlingen of Voor docenten. Meer informatie over het volledige programma vind je op de pagina Over PlusNederlands.

Wat is PlusNederlands Lab? PlusNederlands Lab is een digitaal laboratorium voor onderzoek naar de Nederlandse taal en cultuur op de middelbare school. In het Lab kun je kennismaken met verschillende disciplines en onderwerpen uit de Neerlandistiek, zoals taalnormen en taalvariatie door de eeuwen heen, de relatie tussen meertaligheid en identiteitsvorming, oplossingen voor het produceren van begrijpelijke teksten, de grenzen van meningsuiting in de Nederlandse liedcultuur en de functie van literatuur bij het beter begrijpen van de samenleving. Je zult ontdekken dat de academische wereld van de Neerlandistiek veel groter is dan je zou verwachten op basis van het schoolvak.

Je leert in PlusNederlands niet alleen goed lezen en schrijven, maar je bestudeert de Nederlandse taal en cultuur ook op een inhoudelijke manier. Taal is als fenomeen immers een essentieel onderdeel van onze samenleving en datgene dat ons mensen uniek maakt, ons onderscheidt van de dieren. Mensen maken dagelijks gebruik van taal om met anderen te communiceren, om kennis over te dragen, om persoonlijke opvattingen te verwoorden, om gevoelens te uiten, om hun sociale en culturele identiteit vorm te geven of om zich te vermaken. In PlusNederlands Lab bekijk je taal vanuit al deze verschillende perspectieven. Daarbij ga je ook zelf actief aan de slag. Je maakt niet alleen kennis met wetenschappelijke theorieën en onderzoeksmethoden met betrekking tot taal, taalgebruik en literatuur, maar je past deze ook op een creatieve manier toe in de verkenningen op deze website.

Kennisclips. In PlusNederlands Lab vind je niet alleen verkenningen, maar ook kennisclips. De kennisclips zijn in 2018 ontwikkeld door de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur van de Universiteit Utrecht. Op de pagina Kennisclips vind je zes inhoudelijke clips die actueel onderzoek naar de Nederlandse taal en cultuur in beeld brengen, en een introductie. Je maakt niet alleen kennis met Utrechtse onderzoekers, maar ook met alumni: ex-studenten van de opleiding Nederlands die laten zien hoe onderzoek wordt toegepast in het werkveld. Daarnaast maken de kennisclips duidelijk hoe belangrijk zogenaamd ‘computationeel onderzoek’ is voor de Neerlandistiek. De inzet van de computer, bijvoorbeeld via digitale corpora of digitale analysetools, heeft de toekomst. Je zult ontdekken dat digitale toepassingen tal van mogelijkheden bieden om grootschalig, interdisciplinair en diachroon (waarbij meerdere momenten in de tijd worden vergeleken) onderzoek te doen.

Spannende vragen. De kennisclips van PlusNederlands Lab roepen vragen op die zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevant zijn. Ze maken je nieuwsgierig om de Nederlandse taal en cultuur vanuit verschillende perspectieven te bestuderen. De vragen zijn spannend, omdat ze zowel binnen wetenschappelijk onderzoek als de samenleving discussies oproepen en er vaak geen eenduidige oplossing voor is. Je zult zien dat er vaak niet één manier is om naar talige en culturele problematiek te kijken, dus dat ‘een’ antwoord nooit ‘het’ antwoord is. Je wordt zo uitgedaagd om normen over taal en taalgebruik, die je hebt geleerd in het schoolvak Nederlands, los te laten en zelf te observeren en te beschrijven wat je tegenkomt. Dit kan je doen in ons digitale laboratorium, waar verschillende verkenningen voor je klaarstaan. Je kunt zelf ontdekken welke verkenning aansluit bij jouw interesses. Vervolgens kun je in die verkenning doorgaan op een vraag die in één van de kennisclips wordt opgeroepen. Je doorloopt verschillende stappen waarin je zelf op zoek gaat naar informatie. Wat je hebt gevonden pas je op een creatieve manier toe. Zo kun je via PlusNederlands Lab zelf bijdragen aan het beantwoorden van taal- en cultuurvraagstukken en het bedenken van oplossingen voor praktijkproblemen.